(PDF) İhad_2008.11 Sosyal Hayattaki değişim …

Sa'd'a göre ise ernilen süt az da olsa hararnlık mey- dana gelir. 97 Hadis kaynaklarında da, süt hısırnlığının oluşması için çocuğun beş de- 98 fa emmesinin gerektiği , bir iki emmekle evlilik engelinin meydana gelrneye- ceği,99 az olsun- çok olsun ernilen sütün hararnlık doğuracağına 100 dair fark- lı …
https://www.academia.edu/33036764/İhad_2008.11_Sosyal_Hayattaki_değişim_Sürecinde...