SİCİL LABOUR LAW JOURNAL - MESS | Ana Sayfa

gimizin yay ın ilkeleri, s. 5’te; yazarlara duyurumuz ise s. 125 ve s. 126’da yer almaktad ır. Dergimizin 34. say ısında 7 makale bulunmaktad ır.
https://www.mess.org.tr/media/files/6555_X6YQIV063Isicil_34.indd.pdf

Sırça, iki kız kardeşin, Elif Şakar ve Ebru Kafadar‘ın ...

Sırça, iki kız kardeşin, Elif Şakar ve Ebru Kafadar‘ın hayat kurgusunun cama yansımalarını taşıyor. Temmuz 2014’te kurulan Sırça, “camın ...
http://www.sirca.com.tr/katalog/sirca_katalog.pdf

Öğretmen Adaylarının Kişilerarası İlişkileri Ve …

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sahip oldukları bağlanma stillerinin kişilerarası ilişkilerini yordayıp yordamadığını ortaya koymaktır.
https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/handle/11421/281

(PDF) Üniversite öğrencilerinde romantik ilişkilerde ...

Genç yetişkinliğe geçişin ... hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı ölçeğin tamamı için .85` dir ve alt ölçekler için bulunan katsayılar da .53 ve 081 ...
https://www.researchgate.net/publication/299811043_Universite_ogrencilerinde_romantik...

TRANS Nr. 17: 1.6. – Mehmet Zaman: Yayla …

Yayla (Mountain Pastures-Transhumans) Festivals. ... Trabzon’da Yaylacılık ve Yayla Hayatı. ... (Mountain Pastures-Transhumans) Festivals ...
http://www.inst.at/trans/17Nr/1-6/1-6_zaman17.htm

(PDF) 'Brezilyada Yargı Reformu' (Reforma Judicial …

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
https://www.academia.edu/27720206/Brezilyada_Yargı_Reformu_Reforma_Judicial_no_Brasil...

Guidelines on Executive Order on Information and Consent ...

Guidelines on Executive Order on Information and Consent Required in Case of Storing and Accessing Information in End-User Terminal Equipment ("Cookie
http://w2l.dk/file/377959/engelsk-vejledning-cookiebekendtgorelse.pdf

İ Ç İ N D E K İ L E R - tbmm.gov.tr

İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağı ve beraberinde getirdiği ... bazı kurumlardaki kadrolaşmanın da, ... Balıkesir İl Genel Meclisi ve DPT’den ...
https://www.tbmm.gov.tr/butce/2007/pbk20112006.htm

MAHTUMKULU'NUN EDEBÎ ŞAHSİYETİNİN ... - …

... yöneticilerin zalim ve beceriksiz olmaları, kurumlardaki yozlaşmalar ve yerleşik hayata geçişin getirdiği sıkıntıları da düşündüğümüzde, ...
http://www.academia.edu/27602227/MAHTUMKULUNUN_EDEBÎ_ŞAHSİYETİNİN...

ED÷ODQPÕúWÕU %X NDSVDPGD

ï l õ &xpkxuedúndqoÕ÷Õ pdndpÕqÕq khukdqjl elu qhghqoh erúdopdvÕ yh jhqho vholph elu \Õo yh\d gdkd d] v uh ndopdvÕ kdolqgh &xpkxuedúndqÕ vholpl erúdopd ...
http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-2312.pdf